Stiftelsen Rödene Vindkrafts bygdemedel  Ansökningsformulär

Välkommen till Stiftelsen Rödene Vindkrafts bygdemedel

Rödene Vindkraftspark skapar grön energi för kommande generationer. Genom Stiftelsen Rödene Vindkrafts bygdemedel stödjer vi även projekt för unga, som genom idrott och kultur sprider energi i lokalsamhället.

Rödene Vindkraft AB tillhandahåller bygdemedel för projekt för unga i Alingsås, Långared och Lena-Bergstena. Pengarna ska användas till en aktivitet eller åtgärd som stimulerar deras projekt inom kultur eller idrott.

Anslaget delas ut en gång per år till en juridisk person eller förening. Följ anvisningarna nedan för information om ansökningsprocessen och urvalskriterier. 

Kriterier för tilldelande av bygdemedel: 

  • Sökande måste vara en juridisk person eller förening, dvs. inte en individ, 

  • Projektet ska avse verksamhet inom de geografiska områdena Alingsås, Långared och/eller Lena-Bergstena,
  • Projektet skall ha som syfte att stödja lokalsamhällets unga inom områdena idrott eller kultur. 

Så går urvalet till: 

Skicka in din ansökan i det digitala ansökningsformuläret. Sista ansökningsdag är den 31 december varje år. När ansökningsperioden är över kommer styrelsen, under en handläggningstid fram till den 1 april, utse vem eller vilka ansökande som beviljas medlen. Vid frågor under tiden, kontakta gärna Stiftelsen Rödene Vindkrafts Bygdemedel via info@rodene.se.

Styrelse

Donera till stiftelsen

Stiftelsen Rödene Vindkrafts bygdemedel mottar tacksamt donationer från individer, företag och organisationer som vill vara med och stärka ungdomars förutsättningar att berika lokalsamhället inom kultur och idrott. Om du vill donera medel till verksamheten är Stiftelsens bankgiro 5976-8788.